Javno zbiranje ponudb za gradbena dela

Javno zbiranje ponudb za izvedbo 1. faze pri izgradnji Naravo varstvenega izobraževalnega centra Lovske zveze Koper na Srgaših 38b.

Lovska zveza Koper (Investitor) je pridobila gradbeno dovoljenje za postavitev objekta Naravo varstveni Izobraževalni center na Srgaših 38b.

Sama gradnja bo razdeljena v dve fazi:
1. Faza: Ureditev gradbišča, postavitev temeljne plošče s priklopom komunalnih priključkov
2. Faza: Postavitev montažne hiše na pripravljeno temeljno ploščo (izvajalec že izbran)

Za potrebe razpisa je je pripravljena razpisna dokumentacija, ki vsebuje:
1. Osnutek gradbene pogodbe
2. Popis predvidenih del
3. Grafične priloge objekta

Rok za oddajo ponudbe je do 12. Julija (petek)2019

Predvideni termin izgradnje je od 22. Julija do 22. Avgusta 2019

Zaiteresirene izvajalce prosimo, da pokličejo na števiko: 031 686 226 in tako uredijo prevzem razpisne dokumentacije v elektronski obliki.