Lovska družina Koper

Lovska družina Koper je bila ustanovljena 10. 7. 1947 ko je legenda lovcev slovenske Istre Srečko Pečarič s skupino somišljenikov ustanovil Lovsko skupino Koper, ki so jo občasno imenovali tudi skupina Bertoki. Leta 1950 je stopil v veljavo odlok o ustanovitvi lovskih družin. Tako je bila 8. 8. 1950 ustanovna skupščina Lovske družine Koper, kjer je bil za predsednika izvoljen Peter Pavlič.

Od takrat z manjšo korekcijo mej lovišča v korist LD Koper (Elerji, del Škofij), zaradi ukinitve Svobodnega tržaškega ozemlja leta 1954, LD Koper upravlja z loviščem št. 0527 Koper. Lovišče meji na LD Izola, LD Šmarje, LD Marezige, LD Dekani ter poteka vzdolž meje z Republiko Italijo od bivšega mejnega prehoda Škofije do bivšega mejnega prehoda Lazaret. Skupna površina lovišča je 5.595,73 ha, pri čemer naj bi lovna površina znašala 4.297,22 ha, kar pa je v naravi zaradi goste poseljenosti in urbanizacije bistveno manj. Nekoč je bilo lovišče značilen habitat in bogato z malo divjadjo. S spremembami v kmetijstvu in zaraščanjem površin se je začela v lovišču pojavljati srnjad, ki je sedaj glavna in najštevilčnejša vrsta, v zadnjem desetletju pa tudi divji prašič.

V lovišču tako upravljamo s srnjadjo, divjim prašičem, lisico, fazanom, poljskim zajcem, raco mlakarico, jazbecem, kuno belico, šoja, sivo vrano, srako in nutrijo. V lovišču opažamo tudi trenutno še zaščiteno vrsto šakala. Lovci LD Koper s svojim prostovoljnim delom, poskušamo ohraniti čim bolj sprejemljive pogoje za divjad v lovišču, ki je značilno po izjemni urbanizaciji. Z obdelovanjem krmnih njiv, pašnih površin ter urejanjem gozdnega roba poskušamo divjadi zagotoviti čim boljše pogoje za življenje, hkrati pa s predpisanim odvzemom zmanjševati konflikt med divjadjo in človekom. Za potrebe delovanja je leta 1972 lovska družina odkupila dve pritlični stanovanji v novozgrajenem stanovanjskem bloku v Olmu, kjer je uredila lovski dom in bife. V 90. letih prejšnjega stoletja je v zakup vzela tudi kmetijsko zemljišče na Serminu, kjer je uredila lovsko zavetišče.

Lovci LD Koper smo pobrateni z lovci LD Nanos.

Vodstvo

Naziv društva: Lovska družina Koper
Naslov: Ulica Istrskega odreda št. 2, 6000 Koper
Davčna številka: 88169154
Matična številka: 5215196
TRR: IBAN SI56 6100 0000 7963 368
Leto ustanovitve: 1947
Število članov v letu 2017: 64
Skupna površina lovišča: 5.595,73 ha   
Lovski objekt: Lovski dom Olmo, Lovsko zavetišče Sermin
E-pošta: ldkoper@gmail.com

Janko Taurer

Janko Brezovnik, mag.

Boris Dolenc

Zoran Kosmina

Tomaž Vadnjal

Elvin Skenderović

Janko Taurer

Ne spreglejte zadnjih aktivnosti