Lovska družina Dekani

Začetki organiziranega lovstva na področju današnjega lovišča LD Dekani segajo v leto 1910, ko je bilo ustanovljeno Slovensko lovsko in strelsko društvo za Istro, ki je bilo leta 1926 preimenovano v “Circolo cacciatori di Villa Decani” (it. pr. Društvo lovcev iz Dekanov). Po koncu II. sv. vojne se je zbrala skupina lovcev iz krajev, ki so spadali pod takratno občino Dekani. Ta skupina lovcev je leta 1946 začela načrtno delovati in je postavila temelje ponovne obuditve lovskega društva v Dekanih.

Lovišče lovske družine Dekani se razteza na področju 4-ih krajevnih skupnosti (Dekani, Sv. Anton, Škofije in Črni Kal) s katerimi lovska družina dobro sodeluje, kot tudi z ostalimi društvi in ustanovami, ki delujejo na našem območju. Lovska družina Dekani upravlja s svojim loviščem v velikosti 3018 ha, od tega ocenjujemo, da je lovnih površin 2400 ha. Lovišče meji na 4 sosednje LD (Koper, Marezige, Rižana in Videž- Kozina) ter na državno mejo z Italijo.

Teren v lovišču je precej razgiban, od nižinskih predelov kjer prevladujejo kmetijska zemljišča s poljščinami, oljčniki in vinogradi, pobočij poraščenih z mediteranskim rastjem, borovim in hrastovim gozdom do strmih in neprehodnih “t.i. potokov” ter kraškega roba na severnem delu lovišča. Lovska družina upravlja z lovsko kočo “Josip Valentič” nad zaselkom Miši v Dekanih, kjer se nahaja tudi hladilnica, ter lovskim zavetiščem Kolombar. Lovska družina ima v uporabi tudi lovsko sobo v Dekanih. Člani so zaradi boljše organizacije in razporejanja bio tehničnih opravil razdeljeni v 4- skupine, in sicer : Dekani, Osp, Plavje in Sv. Anton. Člani skupin vzdržujejo 58 lovskih prež, 13 krmnih njiv, 7 krmišč in 8 kaluž. Naša temeljna divjad je srnjad, od parkljaste divjadi pa je velika prisotnost divjega prašiča in občasno navadni jelen.

Ostalo lovno (malo) divjad zastopajo : divji zajec, lisica, jazbec, obe kuni, šoja, sraka, siva vrana, raca mlakarica in nutrija. Populacija fazana in jerebice je majhna ali zanemarljiva, tako da jih LD ne uvršča v lovno divjad. Občasno, predvsem v severni del našega lovišča zaideta rjavi medved in volk. V obdobju zadnjih dveh let se opaža povečana stalna prisotnost šakala. Lovska družina Dekani je od leta 1976 pobratena z LD Draga Trava. Z njenimi člani imamo odlične odnose in sodelovanje na vseh lovskih in tudi nelovskih področjih. Letno si izmenjujemo gostovanja skupin, kot posameznih članov.

LD si tudi šteje v čast, da je bila leta 1973 ustanoviteljica Lovskega pevskega Zbora LD Dekani, ki danes deluje kot samostojno društvo KD LPZ Dekani. Po svoji kvaliteti sodi v sam vrh lovskih pevskih zborov Slovenije in je prepoznaven tudi v tujini.

Vodstvo

Naziv društva: Lovska družina Dekani
Naslov: Dekani 192, 6271 Dekani
Davčna številka: 64055159
Matična številka: 5128382000
TRR: IBAN SI56 1010 0003 5250 862 Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Leto ustanovitve: 1946
Število članov v letu 2017: 63 članov
Skupna površina lovišča: 3.018 hA
Lovski objekt: zavetišče Josip Valentič, zavetišče Kolombar
E-pošta: ld.dekani@gmail.com

Terčič Marino

Kavrečič Iztok

Kavrečič Iztok

Šturman Andrej

Babič Damjan

zavetišče Josip Valentič – Kocjančič Damjan

 

zavetišče Kolombar – Šujkić Žika

Tel.: +386 40 536 115

Germanis Franko

Galerija slik

Ne spreglejte zadnjih aktivnosti