Vodstvo

Upravni odbor Lovske zveze Koper

Predsednik:

Fabio STEFFE

(LD Rižana)

Podpredsednik:

Vedran PRODAN

(LD Koper)

Strokovni tajnik zveze:

Boris PETELIN

(LD Šmarje)

Člani upravnega odbora

Vladan OBRENOVIĆ

(LD Marezige)

Djevad SELMAN

(LD Izola)

Branko MALLY

(LD Strunjan)

Marino VELJAK

(LD Istra Gračišče)

Marino TRČIČ

(LD Dekani)

Alan FURLAN

(LD Šmarje)

Janko TAURER

(LD Koper)

Praporščak

Viktor PUCER

(LD Šmarje)

Komisija za izobraževanje

Janko BREZOVNIK

mag., predsednik

Bogdan ORLIČ

član

Alen RADIN

član

Strelska komisija

Arian SAU

predsednik

Mauro JAKOMIN

podpredsednik

Joško KRAPEŽ

član

Diego LAZAR

član

Valter SIROTIČ

član

Klavdijo KERIN

član

Komisija za gospodarjenje z nepremičninami

Branko MALLY

predsednik

Vlado ČOK

član

Fabio STEFFE

član

Komisija za odlikovanja

Igor BENEDETTI

predsednik

Aleksander ZAVALOKA

član

Bruno PRASEL

član

Komisija za org. in pravna vprašanja

Milan JURKOVIČ

predsednik

Stane FERJANČIČ

član

Janko BREZOVNIK

član

Janko TAURER

član

Komisija za lovsko kulturo

Marino DOBRINJA

predsednik

Severin FRANCA

član

Viktor PUCER

član

Slavko MARŠIČ

član

Komisija za lovsko kinologijo

Robert BANDELJ

predsednik

Milan BURIČ

član

Josip GARDINA

član

Robert BUDAN

član

Sašo MUNDA

član

Matej FRANCA

član

Komisija za lovsko čuvajsko službo

Vedran PRODAN

predsednik

Danilo FROSTNARIČ

član

Elvis BELINA

član

Janko KOVAČ

član

Boštjan ČOK

član

Željko MILUNOVIČ

član

Rado KOCJANČIČ

član

Marko SIMIČ

član

Naši predstavniki v Lovski zvezi Slovenije

Član NO LZ Slovenije

Milan Jurkovič

Član UO LZ Slovenije

Vedran PRODAN

Komisija za izobraževanje

Janko BREZOVNIK, mag.

Predsednik komisije za lovski info. sistem

Vedran PRODAN

Podpredsednik komisije za mednarodne odnose LZ Slovenije

Andrej ŠTURMAN

Predstavniki Istrskega bazena v OZUL-a Primorske

Predsednik Nadzornega odbora OZUL-a

Milan JURKOVIČ

Član UO OZUL

Janko BREZOVNIK

Član UO OZUL

Vladimir ČOK

Zeleni sklad

Vedran PRODAN

Članice