Lovska družina Šmarje

Lovska družina Šmarje je bila ustanovljena leta 1947. Je ena številčnejših lovskih družin po članstvu v Sloveniji, čeprav naše lovne površine niso med največjimi. Z njeno ustanovitvijo je bila dana možnost vsem ljubiteljem narave in lova, da se organizirano in na lovsko pravičen način ukvarjajo z gojitvijo divjadi in lova.

Če smo malo samokritični lahko rečemo, da je veliko storjenega, čeprav z vsem vedno nismo zadovoljni in marsikaj bi lahko bilo še boljše. Tudi v bodoče nas čaka še veliko dela. Vedno znova je potrebno oblikovati pristne notranje odnose, poudarjati lovsko etiko, ter gojiti čut odgovornosti do upravljanja in gospodarjenja z divjadjo s katero gospodarimo lovci organizirani v lovske družine.

Pogoji in način gospodarjenja z divjadjo se praktično iz leta v leto spreminjajo. Skrbi nas kakšna bo usoda naše divjadi. Naravne lepote in danosti se nenehno spreminjajo z nenačrtovanim urbanističnim razvojem in onesnaževanjem okolja. Naravo moramo spoštovati, če jo želimo ohraniti za naslednje rodove. Lovci smo v prvi vrsti naravovarstveniki in zato trdni zagovorniki sonaravnega kmetovanja in trajnostne rabe gozdov. Sonaravno gospodarjenje v gozdovih in sonaravno kmetovanje sta temeljna pogoja za zdravje krajine ter s tem za trajni obstoj divjadi. Lovci si želimo ohraniti trajnost vseh vrst divjadi,

Poleg uničevanja naravnih zavetij za divjad je le-ta v novejšem času vse bolj grožena tudi zaradi uporabe kemičnih sredstev pri proizvodnji hrane na obdelovalni zemlji, kar vpliva na velike spremembe v staležu divjadi. Zato skrb za divjad, ki je pomemben element naravne dediščine, ne more biti samo stvar lovcev, kateri  že leta vlagajo velike napore za ohranitev in normalno populacijo divjadi.

Struktura divjadi:

Struktura divjadi v našem lovišču se v zadnjem času spreminja. Številčnost zajcev in fazanov neprestano nazaduje, kljub visokemu vlaganju. Izredno poredko se vidi jerebico, na katero je lov že več let prepovedan, medtem ko je kotorna popolnoma izginila. Pred približno šestimi desetletji pa je bila navedena divjad glavna v našem lovišču.

Sedaj je stalna in najpogostejša divjad v našem lovišču srnjad in divji prašič, občasno pa lovišče obišče tudi jelenjad.

Stalna divjad v našem lovišču so tudi: Lisice, jazbeci, kune, divje mačke, veliko vrst ptic pevk, kljunači, občasno pa tudi race, golobi, gosi in šakal.

Od plenilcev pa naj omenimo zlasti veliko kraguljev, kanj, šoj in srak.

Lovni turizem:

Pomembna dejavnost v LD Šmarje je tudi lovni turizem. Gosti, ki si zaželijo lovskih užitkov v našem lovišču, prihajajo iz domačih krajev in tudi iz drugih držav. Za lovni turizem namenjamo srnjaka, divjega prašiča in fazana..

Ponudba:

  • lov na trofejno in netrofejno divjad
  • možnost pavšalnega odstrela (paketi po želji stranke)
  • udeležbo na skupinskih lovih
  • odkup divjačine
  • nelovni program za spremljevalce lovca

Cena se oblikuje glede na izbrano vsebino programa.

Za lov se dogovorite z referentom za lovni turizem Kerin Klavdijem na tel. št. 041239171 ali po elektronski pošti klavdijo.kerin@gmail.com.

Vodstvo

Naziv društva: Lovska družina Šmarje
Naslov: Šmarje 89, 6274 Šmarje
Davčna številka: 73392944
Matična številka: 5211913000
TRR: IBAN SI56 10100003 5080 918 Banka Intesa Sanpaolo
Leto ustanovitve: 1947
Število članov v letu 2017: 77
Skupna površina lovišča: 4.545 ha
Lovski objekt: Lovska koča Kortina in zavetišče Beretovec
E-pošta: ld.smarje@gmail.com

Alen Furlan

Kerin Klavdij

Kralj Ana

Grižon Mitja

Tomažič Steno

Referent za kinologijo: Lazar Diego
Tel.: +386  41 545 520
E-pošta: diegolovec2017@gmail.com

Referent za kulturo, izobraževanje in ekologijo: Lazar Diego
Tel.: +386  41 545 520
E-pošta: diegolovec2017@gmail.com

Referent za strelstvo: Primož Delošto
Tel.: +386 41 473 060
E-pošta: primoz.delosto@gamil.com

Referent za informatiko: Stranščak Klemen
Tel.: +386 31 387 823

Delgiusto Claudio

Revir Šmarje: Gavina Karel
Tel.: +386 51 259 884

Revir Pomjan: Deluk Marjan
Tel.: +386 41 607 645

Revir Sv. Peter – Nova vas: Grbac Elvis
Tel.: +386 41 679 534

Ne spreglejte zadnjih aktivnosti