Lovska zveza Koper

Je samostojna, prostovoljna, nepridobitna lovska naravovarstvena organizacija, ki deluje v interesu svojih članic oz. lovskih družin in drugih društev, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in varstvom narave.

Notranja organiziranost in delovanje zagotavlja samostojnost, demokratično odločanje in uspešno doseganje ciljev pri varstvu in trajnostni rabi naravnega okolja, divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrst v ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi.

Naš najvišji organ je Občni zbor, ki ga sestavljajo predstavniki lovskih družin naše zveze.

Naloge Občnega zbora in tekočo problematiko vodi upravni odbor. Zvezo vodi in zastopa predsednik.

Lovska zveza Koper je članica LZ Slovenije, njene članice delujejo in izvajajo strokovno lovsko poslanstvo v Primorskem lovsko upravljalnem območju, kjer nas zastopata v UO Franko Germanis (predsednik) in Izidor Cankar. V NO nas zastopa Janko Brezovnik, mag. Notranji medsebojni odnosi se urejajo na podlagi Pravil lovske zveze Koper, pridruženih pogodb članic, Etičnega kodeksa slovenskih lovcev in ostale veljavne zakonodaje.

Naša poslanstva

Ekologija

Pomembno je, da smo do narave odgovorni in da zanjo skrbimo. Slovenski lovci so neumorni v svojih prizadevanjih za varstvo narave. Za to, da bi dosegli svoj cilj vsako leto opravijo na milijon ur prostovoljnega dela.

Lovci ne izvajamo samo lova, s pomočjo katerega ohranjamo naravno ravnovesje. Naravo varujejo tudi s košnjo opuščenih travnikov in tako omogočajo primeren življenjski prostor številnim žuželkam, pticam, sesalcem … Lovci organiziramo ali sodelujemo vsako leto tudi v različnih čistilnih akcijah, kar nam je še posebej v ponos.

Strelstvo

Lovska puška je nepogrešljiv lovčev pripomoček pri izvajanju lova s katerim se skrbi za naravno ravnovesje populacij divjadi. Zato, da lovci orožje varno uporabljajo, skrbimo tudi z različnimi izobraževanji in preizkusi.

Lovski pripravniki morajo v pripravniški dobi opraviti tečaj varnega ravnanja z orožjem, ki obsega teoretični in praktični del, ki ga izvedejo akreditirani predavatelji LZ Koper. V okviru lovskih družin morajo lovci vsako leto pred začetkom lovne sezone opraviti obvezni preizkus strelskih sposobnosti in nastreliti puške. Velik poudarek pa dajemo tudi športnemu strelstvu, zato vsako leto organiziramo različne strelske tekme tako na glinaste golobe, z malokalibrsko puško, lovskimi puškami risanicami in na tarčo bežečega merjasca. Lovska zveza Koper je tudi članica Strelske zveze Slovenije. Na strelišču LZ Koper v Srgaših, izvajamo treninge in strelske tekem z malokalibrsko puško in v disciplini TRAP. Tako so se na našem strelišču že večkrat pomerili reprezentanti Slovenije, Hrvaške in Italije v streljanju na glinaste golobe.

Kinologija

Lovci si svojega poslanstva in življenja ne znamo predstavljati brez naših zvestih pomočnikov lovskih psov. Za učinkovito delo morajo lovski psi, opraviti različne preizkušnje pred kinološkimi sodniki.

Gonilna sila na področju lovske kinologije na našem območju je Obalno kraško lovsko kinološko društvo, ki skrbi za razvoj lovske kinologije, izvedbo preizkušenj in tekem, izobraževanje lovcev in lovskih psov ter usposabljanje strokovnega kadra.

Kultura

Smo tudi umetniški ustvarjalci. Od slikarjev, fotografov, kiparjev, rezbarjev, pevcev, oponašalcev jelenovega rukanja. Podpiramo in sodelujemo s ponosom na področju lovske kulture – Lovskim pevskim zborom Dekani.

LPZ Dekani v svoji že skoraj pol stoletni zgodovini se lahko pohvali z neštetimi nastopi , tudi na najpomembnejših proslavah in tekmovanjih. Na našem območju je bil organizator že treh srečanj Lovskih pevskih zborov in rogistov, ki se ga udeležijo številne skupine iz Slovenije in sosednjih držav. Pod vodstvom zborovodje prof. Antona Baloha, pevci lovci Lovskega pevskega zbora Dekani zastopajo tudi barve LZ Koper, na kar smo lovci zelo ponosni.

Aktivnosti Lovske zveze Koper

Članice