Naravovarstveni izobraževalni center

Izhajajoč iz potreb učinkovitejšega izobraževanja lovske in nelovske populacije je Lovska zveza  Koper  sprejela odločitev, da se za potrebe svojih članic, drugih zainteresiranih LD, MO Koper, obalnih občin, lokalne skupnosti, šolske mladine, kulturnih, naravovarstvenih in drugih organizacij pristopi k izgradnji Naravovarstvenega izobraževalnega centra (NIC) LZ Koper v Srgaših 38/b.

Center bi v končni fazi vključeval:

  1. Strelišče za glinaste golobe s pripadajočimi objekti. (TRAP).
  2. Strelišče za MK puško in MK pištolo.
  3. Pokazni rov za jamarjenje.
  4. Učna gozdna lovska pot s prikazom lovskih objektov in naprav – učni park.
  5. Večnamenska zgradba z multimedijsko učilnico, dermo-preparati divjadi in ptic s poudarkom na vrstah, ki živijo v slovenski Istri.
  6. Parkirni prostor.

Temeljna naloga NIC bo izobraževanje lovcev, šolske mladine, naravovarstvenikov,  načrtovalcev letnih planov lovišč ter izvedba tečajev za pripravo lovskih pripravnikov na opravljanje teoretičnega dela lovskega izpita.

Posebna naloga centra bo usmerjena v načrtno delo z mladino. Sodobno življenje v urbanih sredinah in tempo življenja vplivata na to, da je velik del mlade populacije vedno bolj odmaknjen od naravnega okolja in premalo pozna divjad in delo lovcev.

Okolje in infrastruktura NIC bo lahko nudila optimalne pogoje za organizacijo poletnih lovskih taborov.

NIC bo lahko predstavljal tudi pomembno turistično točko v kateri bodo pohodniki in turisti dobili potrebno promocijsko gradivo in informacije.

NIC se bodo občasno organizirala razna kulturna in druga strokovna predavanja za druge uporabnike prostora predvsem o tematikah varovanja narave, kmetijstva, ekologije,  zaščite pred požari in škodami po divjadi.

NIC bo opremljen s sodobno računalniško opremo in dermo-preparati divjadi. Na velikih zaslonih bodo opisi in značilnosti divjadi (v več jezikih), prikaz zgodovine slovenskega lovstva in lovstva v Slovenski Istri, meje in najpomembnejši podatki LD združenih v LZ Koper.