OTROŠKI UČNI PARK Z MOTORIČNIMI IGRALI

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Želimo obogatiti in dokončati obširen projekt edinstvenega Naravovarstvenega izobraževalnega centra Lovske zveze Koper v Slovenji s postavitvijo otroškega učnega parka z motoričnimi igrali različnih zahtevnosti, izdelanih iz istrskega naravnega lesa akacije. Motorični park na prostem bo dal celotni družini in ostalim gibanje na čistem zraku, zabavo, druženje, zdravje, učenje, spretnostno reševanje motorično različno zahtevnih nalog in nova skupna doživetja. Motorični učni park je okolje, ki vse to omogoča in s tem prinaša vse splošno dragoceno pridobitev za otroke, starše in družbo, ki z vsakim obiskom gibalnega učnega parka postaja bolj zdrava, spretna in zadovoljna. Vse to si želimo lovci, da bi povezali del lovske dejavnosti in lovske kulture in ga prinesli v ta izobraževalno-učni park.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na lastni površini bi namestili na cca 2000 m2 različna poučna in motorična gibalna igrala, TRIM stezo različne zahtevnosti, klopi, informacijske table za otroke, mladino in nenazadnje tudi za spremljevalce. Igrala in druge biotehnične naprave (solnica, preža…) bodo ponazarjale aktivnost lovcev v naravnem okolju pri opravljanju pomembnih lovskih dejavnosti v javnem interesu. Ob tem bi občasno organizirali in namestili dermopreparate ( fazane, jerebice, zajce, veveričke, lisice, jazbece, kune, srnjad, divje prašiče in nenazadnje medvedka in drugo). Organizirali bi lovske tabore in učne delavnice. S tem bi spodbujali mlade k poznavanju narave, divjadi in njen življenjski prostor-habitat. Posebna naloga centra oz. parka bo usmerjena v načrtno delo z mladimi. Sodobno življenje v urbanih središčih , tempo življenja in tehnologije negativno vplivata na to, da je velik del mlade populacije vedno bolj odmaknjen od naravnega okolja in premalo pozna naravo in življenje v njej.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V prvi fazi bi izvedli urejanje, ravnanje in pozelenitev travnatih površin, z dodatno posaditvijo dreves, za sprostitev in zadrževanje v senci. Sledi nabava in namestitev igral in drugih lovskih biotehničnih objektov. Zaradi zagotavljanje večje varnosti otrok in sprostitev spremljevalcev, nameravamo čim prej, celoten park zavarovati s postavitvijo panelne visoke ograje. Zadnja faza projekta je nadaljevati s postavitvijo in oblikovanjem naravnih učnih poti izven območja centra oz. parka. Pot bo obogatila spoznavanje narave in življenja v njej, ter pripomogla k večji gibalnosti v zdravem okolju. Urejena, ohranjena in čista narava je sestavina kakovosti življenja, temeljna prednost in pogoj sodobnega zdravega življenja. NIC LZ Koper bo predstavljal tudi pomembno INFORMACIJSKO TOČKO v kateri bodo ljubitelji narave, pohodniki in turisti dobili potrebno promocijsko gradivo in informacije o prireditvah in dogodkih v Slovenski Istri.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bo izveden v neposredni bližini novega Izobraževalnega naravovarstvenega centra LZ Koper na naslovu Srgaši 38/b, 6274 Šmarje na parceli 131/1 k.o. Gažon. Za vse je izdano gradbeno dovoljenje št. 351-993/2021-9 z dne 11.1.2021.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj po odobrenih sredstev v letu 2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S postavitvijo parka bi obogatili kraj in širšo okolico oz. regijo. S tem bi omogočili obiskovanje predvsem vsem ljubiteljem naravnega okolja in življenja v njem, domačinom ki že sedaj aktivno z otroci obiskujejo in se zadržujejo na še ne popolnoma urejenem platoju centra. S postavitvijo parka bi se mladim omogočilo gibanje na svežem in čistem zraku, ter varno, zdravo in poučno zadrževanje z sovrstniki. Prav tako bi se razvilo izobraževanje, kultura in izboljšalo kakovost življenja. Urejena, ohranjena in čista narava je sestavina kakovosti življenja, temeljna prednost in pogoj sodobnega zdravega življenja. Zato bi park pritegnil družine iz preobremenjenih urbanih mest in si izboljšali splošno kakovost življenja in zdravja.

vir: https://predlagam-odlocam.koper.si