PRIPRAVE AKCIJSKEGA NAČRTA ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE

Ker je divji prašič za upravljavce lovišč članic LZ Koper izjemnega pomena zaradi njegove številčnosti v slovenski Istri, je UO LZK z vso resnostjo pristopil k izvedbi načrtov upravljavcev lovišč za preprečitev širjenja Afriške prašičje kuge (APK). V ta namen so se v četrtek 18.2.2021 sestali starešina lovskih družin in dodelali izvedbeni načrt. Predsednik LZK Fabio Steffe je prikazal potrebne pripomočke in na primerih predstavil praktično izvedbo predvidenih ukrepov.