23. TRADICIONALNA ČISTILNA AKCIJA »GOZD NI KANTA ZA SMETI« NA OBMOČJU LD RIŽANA

Na podlagi vsakoletnega programa dela Lovske družine Rižana, smo tudi letos v okviru svetovnega  dneva zemlje in vode,  v soboto 16. aprila 2022 ob 09.00 uri  organizirali – z podporo MO Koper in Marjetice Koper –  23. tradicionalno, za lovce obvezno, čistilno akcijo  na območju KS Črni kal, Zazid in Gračišče z imenom »Gozd ni kanta za smeti« in »Brez čiste vode ni življenja«.

Urejena, ohranjena in čista narava je sestavina kakovosti življenja, temeljna prednost in pogoj sodobnega zdravega življenja.

Lovci, kot varuhi narave, se vse bolj zavedamo, kako pomembno je urejeno okolje za kakovost življenja, zato smo tudi letos kljub finančnim težavam organizirali – čeprav v manjšem obsegu – tradicionalno 23. čistilno akcijo.

V akciji je sodelovalo 30 lovcev LD Rižana, 12 vaščanov KS Črni kal, 11 vaščanov KS Zazid  in 45 vaščanov KS Gračišče.

  • Glede na situacijo smo bili razdeljeni v več skupin, katere so bile zadolžene za posamezno območje v okviru 23 zaselkov KS Črni kal in  KS  Zazid in ostali na območju KS Gračišče. Skupaj je sodelovalo 98 oseb. Čistili smo okolje pretežno tam kjer imamo lovišče, posebno pozornost pa smo dali na okolico izvira reke Rižana, magistralno cesto ter divja odlagališča oblačil, obutev, torb itd. ki jih ustvarjajo begunci na poti v smeri Italije. Teden prej so vaščani Kastelca izvedli v okviru skupne čistilne akcije, čistili območje ob glavni cesti do državne meje z Italijo.

Skupaj smo zbrali in evidentirali približno 28 kubičnih metrov odpadkov. Prevladovale so  plastenke, avtomobilske pneumatike, gospodinjski aparati, največ pa je bilo odvržene opreme beguncev. Odkrili in prijavili  smo 1 veliko odlagališče gradbenega materiala.

Zadovoljni smo, da se število odpadnih predmetov zmanjšuje medtem ko, se odvržena begunska oblačila povečujejo.  Zato se vsem udeležencem čistilne akcije  iskreno zahvaljujemo.

Posebna zahvala gre MO Koper in Marjetici Koper za nudeno pomoč.

 

Kortine, 20 .4. 2022

Predsednik  LD Rižana
Fabio Steffe