Ali prepoved gibanja in zbiranja velja tudi za lovce?

Danes je začela veljati prepoved gibanja in zbiranja. Kaj to pomeni za lovce?

Danes, 30. 3. 2020 je začel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/29), ki zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje dostop na javna mesta Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega prebivališča.

Odlok določa tudi nekaj izjem, med drugim za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Prav tako pa začasne prepovedi ne veljajo za posameznike za izvajanje delovnih nalog, opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in nege družinskih članov.

Ali prepoved gibanja in zbiranja velja tudi za lovce?

Lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, opravljajo na podlagi 19. in 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06-Odl.US, 17/08, 46/04-ZON in 31/18) naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pod pogoji javne službe, zato začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki in kadar navedene naloge neposredno izvajajo.

Seveda pa moramo tudi lovci upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe (ohranjane varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev), ki so navedeni v že objavljenih priporočilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Foto: Urša Kmetec