Lovski pripravniki – preverjanje znanja preko videokonference

Covid-19 nam je očitno spremenil način življenja. Za zdaj s statusom »začasno«, za kar pa ne vemo, kako dolgo bo trajalo. Vsekakor se moramo prilagoditi obstoječemu stanju.

To prilagajanje pa nam povzroča težave pri vsakodnevnih opravilih, pri načrtovanih dejavnostih in pri različnih udejstvovanjih. Verjamem, da bomo ustrezne prilagoditve uporabljali tudi po ukinitvi sedanjih razmer. Konec koncev, kakšna sprememba bo tudi dobrodošla, stopiti bomo morali in moramo kakšen korak naprej.

Kako izobraževanje izvesti do konca

Na kratko želim seznaniti našo širšo lovsko javnost, kako smo se začeli prilagajati na nastale razmere pri teoretičnem delu lovskega izpita na ZLD Ptuj-Ormož. Predavanja s pripravniki smo zaključili že pred uvedbo sedanjega stanja, opravili večino preverjanj pri posameznih vsebinskih sklopih, nekaj pa jih je še ostalo. Postavili smo si osnovno vprašanje, kako zadevo izvesti do konca, da je ne prelagamo na kasnejši čas in si s tem tudi vnaprej naredimo nepotrebne obveznosti, če pa jih lahko rešimo povsem na sprejemljiv in uporaben način.

Preverjanje znanja preko videokonference

V nedeljo smo tako izvedli preverjanje znanja enega izmed vsebinskih sklopov, za katerega so bila predavanja končana že pred uvedbo sedanjih razmer. Odločili smo se, da opravimo preverjanje na daljavo s pomočjo videokonference. Uporabili smo brezplačni program, ki je dostopen na povezavi https://www.webex.com/downloads.html/.

Vsi kandidati so ga naložili na svoj računalnik ali druge prenosne naprave, po izdelanem urniku pa smo preverjanje opravili. Udeležilo se ga je 20 pripravnic in pripravnikov. Na začetku manjše tehnične težave pri povezavi, ki so bile hitro odpravljene. Udeleženci niso imeli nobenih težav, celo pozitivne ocenitve so krožile po različnih družbenih omrežjih. Na enak način bomo opravili preverjanje še za en vsebinski sklop, kjer prav tako ne pričakujemo težav. Pripravnice in pripravniki so pristop dobro sprejeli.

 Pisni izpit na daljavo v obliki ankete

Dva vsebinska sklopa bomo preverjali z drugačnim pristopom, in sicer s pisnim izpitom na daljavo v obliki spletnih anket. Jasno je, da bomo pripravili oziroma uporabili ustaljene oblike, ki so na posameznih fakultetah v uporabi. Želimo preveriti obe metodi. Dosedanje težave se nam kažejo bolj na strani nosilcev vsebinskih sklopov, kot pa na strani udeležencev. Na podoben način bomo razmislili o zaključnem izpitu. S temi pristopi smo tudi že pred rešitvijo vprašanja o opravljanju izpita za lovca in možnosti izpitov na daljavo. Konec koncem, tudi fakultetni programi so že v tej smeri.

Pa ostanite zdravi in dober pogled.

dr. Srečko Felix Krope