Primorski medved spet povzroča škodo tokrat uničil drog, krmilnik in kamero

Dne 21.4.2020  smo obiskali del lovišča  na lokaciji med vasico  Brežec in Zazid in ugotovili, da je na podlagi posnetka kamere, medved poškodoval 6 m štirioglati  10 cm betoniran železni drog, elektronski krmilnik in fotokamero.
Pri pregledu posnetka kamere je videti, da se je večji medved  dne 19.4.2020 ob 21.20 uri, dvignil in objel štirioglati drog, ga zvil  ter se je vzpel po njemu in uničil krmilno napravo.
Obstaja verjetnost, da gre za istega medveda ki so ga opazili tudi vaščani Zazida v januarju. Na tem območju smo zabeležili  še dve škodi in sicer dne 19.3.2020  cca 600 m od otroškega igrišča v Zazidu, ko je z udarci pokončal 700  kg kravo in dne 10.4.2020 ko je pokončal košuto v lovišču LD Istra Gračišče.
Da ni osamljen primer na tem območju pod kraškim robom,  kaže tudi ugotovitev, da smo v marcu na povezovalni cesti Zazid  Brežec opazili v blatu odtis medvedke z mladičem.

Opozarjamo vse obiskovalce naravnega okolja, naj bodo ob sprehodih pod kraškim robom pazljivi.